Garantie

Op al onze werkzaamheden geven wij de volledige garanties zoals ze geregeld zijn in de bouwsector.

  • Metsel en voegwerk minimaal 10 jaar
  • Impregneren 10 jaar

En op de materialen de garanties volgens de normen van de leverancier.

gevelrenovatie smit - 06-24681572 - Info@gevelrenovatie-smit.nl